Revisie & editing

In mijn laatste jaar van de Master Vertalen Nederlands-Frans-Spaans leerde ik op mijn stage het belang van foutloze teksten. En laat reviseren nu net mijn ding zijn. Een tekst moet niet alleen vlot lezen, maar moet vooral goed geschreven zijn. Een tekst vol fouten komt niet geloofwaardig over. De persoon of het bedrijf achter de tekst komen dan ook niet betrouwbaar over.

Zonder geloofwaardigheid en betrouwbaarheid gaan mensen u niet serieus nemen, laat staan u geld geven. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar de omzet zal sowieso stijgen zodra uw geloofwaardigheid en betrouwbaarheid stijgt. Dat bereik je door verschillende elementen, waaronder ook taal.

Revisie is een onmisbaar onderdeel van het schrijfproces

Natuurlijk zijn we allemaal mensen en maakt iedereen wel eens fouten. Daarvoor zijn er dan de revisoren zoals ik.

Wilt u uw Nederlandse en Franse teksten laten nakijken op fouten? Ik bied zowel een oppervlakkig nazicht (NL & FR) aan als een grondigere revisie (alleen NL), wat u ook maar nodig heeft.

Ook uw vertalingen uit het Frans, Spaans en het Engels kan ik nakijken. Vertalingen uit het Engels kan ik niet nakijken op juistheid van de vertaling zelf, alleen puur op het Nederlands. Vertalingen uit het Frans en Spaans kan ik wel vergelijken met de brontaal en daarbij de onjuistheden verbeteren.

Tekstsoorten

Boeken, e-boeken, blogs, websites, motivatiebrieven, … ik ben van alle markten thuis. Ook voor de studenten onder ons bied ik mijn diensten aan: ik kijk ook graag papers, essays, dissertaties, eindwerken, scripties, thesissen, … na. Wil je je scriptie en/of thesis ook graag in boekvorm als souvenir? Bekijk dan zeker ook mijn ‘Boeken van A tot Z‘ aanbod.

Interessegebieden

Mijn interessegebieden zijn voornamelijk taal- en letterkunde, vertalen, psychologie, filosofie, spiritualiteit, zelfhulpboeken, persoonlijke groei-boeken, esoterische literatuur, genezing, biografieën en last but not least fantasyboeken.

Voor websites sta ik ook open voor andere vakgebieden, zowel van hobbyisten, zelfstandigen als van bedrijven. Andere soorten teksten zijn in overleg.

Twee soorten revisies mogelijk

Oppervlakkige / basis revisie (NL & FR)

Voor de meeste teksten, zeker voor teksten die door professionals geschreven zijn en die ook goed lezen, is alleen een oppervlakkige revisie nodig. Ja, ook een professional ziet wel eens over een dubbele spatie of een gemiste letter.

Wat wordt er nagekeken?

Een basisrevisie is het nazicht en verbeteren van

 • typfouten
 • spelling
 • grammatica
 • interpunctie
 • consistentie
 • uniformiteit

Onder consistentie wordt het consistent gebruik van bv ‘u/jij’ verstaan en onder uniformiteit het gebruik van ‘procent/%’ en dergelijke meer.

Kortom: uw tekst en uw eigen woorden blijven hetzelfde, maar gewoon in beter Nederlands.

De prijs voor een basisrevisie is per woord: €0,05/woord, €0,03/woord voor studenten onder de 25 jaar, of vraag een offerte op maat aan. Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier onderaan deze pagina.

Grondige revisie (alleen NL)

Uw tekst heeft misschien meer nodig dan alleen een basisrevisie. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk waarom grondige revisie aangeraden is:

 • U heeft reeds een revisie laten doen / een vertaling laten maken maar het resultaat laat te wensen over.
 • Uw omzet is lager dan u zou verwachten of mensen gaan al snel weer weg van uw website, maar het ligt niet aan uw kwaliteitsvolle producten / service.
 • Mogelijks lezen uw teksten niet vlot, zeker indien er een SEO expert aan te pas kwam die misschien geen (goede) schrijver is. Hoog in de resultaten komen is 1 ding, maar de bezoekers ook laten blijven door duidelijke en aangenaam leesbare teksten is iets anders.
 • Nederlands is niet uw moedertaal.
 • U bent net begonnen aan een opleiding aan de hogeschool of universiteit en u bent nog niet vertrouwd met academisch schrijven.

Wat wordt er nagekeken?

Een grondige revisie is meer dan alleen de basisrevisie, het hele plaatje wordt onder de loep genomen. Zo let ik op

 • de structuur, zowel op macro- als op microniveau
 • de rode draad
 • de logica
 • de opbouw van de argumentatie
 • de alineavolgorde en ook binnen de alinea’s zelf
 • vormgeving
 • voor academische teksten ook:
  • vormgeving en consistentie van voetnoten en bibliografie (niet de inhoud, noch check ik op correctheid en mogelijks plagiaat)

Ook uw schrijfstijl en stijlfouten worden onder de loep genomen en verbeterd waar nodig. Heeft u bijvoorbeeld een houterige stijl, kan ik deze versoepelen zodat het beter en vlotter leest.

Extra service:

Naast een verbeterd clean document bezorg ik ook een document waarin alle verbeteringen werden bijgehouden en met feedback over waarom iets niet juist was (zoals i.v.m. grammatica, geijkte uitdrukkingen enz.). Ook geef ik suggesties waar nodig of stel ik een vraag die u in staat stelt de tekst zelf aan te passen, naargelang wat u wilt / bedoelt. Op deze manier kunt u de volgende keer letten op die zaken en dus een beter schrijver worden. De feedback wordt als opmerking genoteerd (via ‘Controleren’ in Word). Dit is zeker voor studenten interessant.

Deze service is inbegrepen in de grondige revisie. Wilt u deze service ook voor de basisrevisie, komen hier extra kosten bij. Deze hangen af van de grootte van het project en van de kwaliteit van de originele tekst. Indien nodig kan de gegeven feedback via videocall besproken worden. In geval van veel onduidelijkheden is dit laatste aangewezen voor een vlotte verwerking. Deze extra tijd wordt wel aangerekend, ook bij de grondige revisie.

Nota

Onder brontekst wordt verstaan: de taal van waaruit werd vertaald. Dit is niet altijd het originele – en dus eerste – document. De Nederlandse tekst is mogelijks een vertaling uit het Frans en het Frans een vertaling uit het Engels. Ik kan alleen grondige revisie uitvoeren van teksten die vertaald zijn uit het Frans. Als de Franse tekst reeds een vertaling is, sta ik niet in voor discrepanties tussen de Nederlandse tekst en Engelse tekst. Vertalingen van vertalingen worden sowieso niet aangeraden, omdat elke vertaling de brontekst ‘vervormt’.

WPML

Wilt u uw website vertalingen laten nakijken, sta ik ook voor u klaar. Op mijn vertaalstage, waarbij ik ook supervisor was, leerde ik met WPML werken. Werkt u met WPML, hoeft u me dus niet eerst nog wegwijs te maken in de plugin.

Contacteer me vrijblijvend voor meer informatie en/of en offerte.